شارژ ایرانسل

فال حافظ

بعضی حرف ها و خاطره ها رو دل آدم سنگینی می کنن . برای سبک شدن گاهی باید به قلم و نوشتن پناه برد .

...

کلمات کلیدی :

نمیشه بی تفاوت بود

آدم دل داره

سنگ نیست

هرچقدرم که دوره خودشو دنیای خودش دیوار بکشه

بازم نسبت به اطرافیانش

نسبت به یه آدم دیگه

نسبت به هموطنش

نمیتونه که بی تفاوت باشه

شعار نیستا

چون حالا همه روی پیجشون و  عکس پروفایلشونو سیاه کردن آدم جوگیر بشه !

نه !

دل آدم یه جور بدی میگیره

اینکه بقیه جاها زلزله میاد و یه خون از دماغ کسی نمیریزه

بعدا" اینجا ...

اینم یه تلنگر دیگه بود ...

خدا به همشون صبر بده .... ناراحت