شارژ ایرانسل

فال حافظ

بعضی حرف ها و خاطره ها رو دل آدم سنگینی می کنن . برای سبک شدن گاهی باید به قلم و نوشتن پناه برد .

یک من خسته

کلمات کلیدی :

یک من خسته !

یک من جنازه !!!

امروز روز اول نقاشی سقف خونه بود !

آقایون نقاش ساعت 7و30 اومدن

از بوی رنگ و سروصدا بلند شدم

الان خونمون به همه چیز شبیه الا خونه !!!

قرار شده بود فردا اتاق خوابارو شروع کنن

اتاق من بدبخت دم دست بود ریختن سرش بقیه اتاقا موند واسه فردا !

امشب آواره ی اتاق مامانمینا میشم !!

کلا" برق خونه ی ما سالی  یه بارم نمیره !!!! امروز تا من پامو گذاشتم تو حموم برقا رفت !!!

حالا تو این شلوغ پلوغی بگرد دنبال شمع !!!! حالا شمع پیدا شده بابام میگه خطرناکه

دیگه از من اصرار و از بابام انکار شمعارو بردم تو حموم ! بعد از سال ها که همه ی شمعارو روشن کردم برقا اومد

نه آخه من و اداره برق هم سن همیم با من شوخی می کنه ؟!!!!

شب عروسی دعوتیم ! با این همه کار

عروس 15 سالشه !!! واقعا" حرفی برای گفتن باقی میمونه ؟ ایشالا که خوشبخت شن ....

الان نشستم تو پذیرایی رو یه تیکه مقوای خاکی و گچی با بوی رنگ تو دماغم !!! خاطره مینویسم

یکی نیست بگه آخه مجبوری ؟؟!!!

مامانم داره صدام میکنه باید برم لباس امشبمو از زیر خروارها چیز میز پیدا کنم !!!!!

فعلا"